Redna skupščina AD Kladivar

 

V petek, 15. marca bo v dvorani Kladivar redna skupščina društva, na katero vabimo vse atlete, trenerje in ostale člane AD Kladivar Celje.

 

                                     V A B I L O

Upravni odbor Atletskega društva Kladivar Celje sklicuje

REDNO SKUPŠČINO  DRUŠTVA, ki bo

V PETEK, 15. MARCA   2019  OB 18,00 URI,

V PROSTORIH NAŠEGA DRUŠTVA

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
  1. Poročila:
  • poročilo o delu društva za leto 2018
  • finančno poročilo za leto 2018
  • poročilo Strokovnega sveta
  • poročilo Zbora sodnikov
  1. Poročilo verifikacijske komisije
  1. Razprava o poročilih in njihov sprejem
  1. Plan dela za leto 2019
  1. Vprašanja, pobude, predlogi

S športnimi pozdravi!

                                                                                          Atletsko društvo Kladivar  Celje

Predsednik društva

Stane Rozman

.