Rozman Stane – predsednik upravnega odbora
Arzenšek Vojko – član
Blatnik Zvonka – članica
Čop Boris – član
Fižuleto Hrvoje – član, predsednik Strokovnega sveta AD Kladivar
Kopitar Rok – član
Korošec Kristjan – član
Navodnik Peter – član
Petauer Jože – član
Topole Igor – član

Žirovec Vlado – predsedkik Zbora sodnikov AD Kladivar